Autisme Spectrum Stoornis

Jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum zijn net als andere jongeren op zoek naar hun plek in de maatschappij. Ze komen echter  meer obstakels tegen dan andere jongeren.
Voor veel jongeren met ASS zijn er nog vragen over hun hun beperking. Soms is de diagnose nog niet geaccepteerd of is onduidelijk wat de impact is.
Om mensen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan, gebruik ik de training “Ik ben speciaal”.
Deze training is ontwikkeld door Peter Vermeulen van Autisme Centraal en is bedoeld voor normaal begaafde mensen met autisme. Leidraad is een werkboek, waarin ook daadwerkelijk geschreven wordt, waardoor het een eigen boek wordt.
Deze manier om jezelf te leren kennen, kan individueel of in een klein groepje plaats vinden en zal uit minimaal acht bijeenkomsten bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *