Buitenkans

Tijdens mijn 25 jarige loopbaan binnen het Cluster 4 onderwijs aan jongeren, was er altijd een categorie jongeren voor wie het naar school gaan een onoverkomelijke drempel was. Vanuit school probeerden we deze drempel te verlagen, maar we moesten vaak ook concluderen dat het voor sommige leerlingen te moeilijk was. Er was vaak teveel problematiek om de stap te zetten en aan een toekomst te werken.

Het is duidelijk dat er veel meer moet gebeuren om deze jongeren weer naar school of naar een ander traject te krijgen.

Het is mijn doel om een jongere die in zo’n situatie verkeert, te versterken en te activeren, zodat hij/zij weer in zijn/haar kracht komt te staan. Dat geldt ook voor die jongere die dreigt uit te vallen.
Mijn ervaring, diverse opleidingen en belangstelling voor de drijfveren van de mens, zet ik daarbij in. Dat kan o.a. middels:

  • Psycho-educatie
  • Leefstijl advies
  • Praktische ondersteuning
  • Ontspanning
  • Therapeutische interventies
  • Creatieve en/of sportieve activiteiten

We zoeken samen naar die invalshoek die het beste past om van daaruit weer stappen te maken naar een betere toekomst.